Leaderboard

Ends 01/10 11:59 pm
NA
KSh 160,000.00
Vincent B
KSh 310,000.00
Henry A
KSh 110,000.00
# Name Mobile No. % Bets
1 Vincent B 254745****12 1.95%
2 NA 254727****24 1.79%
3 Henry A 254768****97 1.71%
4 Henry O 254702****09 1.61%
5 Salesio K 254706****71 1.54%
6 Steve O 254729****81 1.49%
7 Pascal M 254791****48 1.49%
8 Lucy M 254113****11 1.48%
9 Allan M 254715****83 1.38%
10 NA 254719****19 1.2%
11 Vincent N 254716****27 1.19%
12 John R 254115****30 1.12%
13 NA 254748****35 1.1%
14 Millicent J 254741****50 1.07%
15 Gillian M 254708****12 1.02%
16 Humphrey O 254742****07 1.02%
17 Danson G 254714****01 1.01%
18 David M 254707****82 1.01%
19 NA 254790****84 0.98%
20 Hillary O 254700****58 0.95%
21 Henrick O 254791****17 0.93%
22 Simon K 254742****47 0.92%
23 NA 254711****29 0.92%
24 Albright K 254706****48 0.92%
25 Maxon O 254707****71 0.82%
26 Henry S 254721****95 0.8%
27 Erick K 254793****57 0.79%
28 Dickens O 254701****62 0.75%
29 Charles O 254743****18 0.75%
30 James M 254794****96 0.73%
31 Florence K 254768****76 0.73%
32 Joel G 254719****97 0.72%
33 Samwel O 254757****85 0.72%
34 Henry A 254717****28 0.71%
35 Ibrahim H 254115****69 0.71%
36 Walter M 254799****56 0.71%
37 Kelvin M 254746****57 0.7%
38 Simon G 254721****25 0.69%
39 Naftal I 254702****59 0.69%
40 Martha J 254758****10 0.68%
41 Vincent M 254768****42 0.68%
42 Alice M 254721****58 0.67%
43 Evans M 254790****50 0.67%
44 Christine K 254748****08 0.67%
45 William W 254757****29 0.65%
46 Thomas A 254111****94 0.65%
47 Sally T 254707****27 0.63%
48 Evans N 254115****92 0.62%
49 Felix M 254725****84 0.62%
50 NA 254707****86 0.58%
51 Gevin S 254711****65 0.56%
52 Yusuf O 254113****18 0.56%
53 NA 254740****17 0.56%
54 Magret O 254748****46 0.56%
55 Mercy K 254746****18 0.56%
56 NA 254768****86 0.56%
57 Janet O 254793****96 0.55%
58 Derrick B 254705****11 0.55%
59 Dancan B 254741****32 0.54%
60 NA 254704****94 0.54%
61 Judith O 254758****76 0.54%
62 Damaris W 254727****69 0.53%
63 Weldon K 254729****01 0.53%
64 Everline O 254768****15 0.52%
65 Fredrick T 254757****69 0.52%
66 Dereva K 254720****83 0.52%
67 Chrispin J 254743****31 0.51%
68 Namasake W 254702****62 0.51%
69 Bembogo M 254745****55 0.5%
70 Catherine K 254748****07 0.5%
71 NA 254790****71 0.5%
72 Monica O 254793****02 0.5%
73 NA 254702****60 0.5%
74 Victor K 254701****52 0.49%
75 Innocent O 254768****52 0.49%
76 Mary G 254111****23 0.48%
77 Jane N 254113****59 0.48%
78 Lucy W 254748****53 0.47%
79 Peter K 254113****32 0.46%
80 Alex B 254717****94 0.46%
81 Hillary O 254798****46 0.45%
82 Josphat K 254700****68 0.45%
83 NA 254723****53 0.43%
84 Jerusha K 254790****34 0.43%
85 NA 254710****89 0.43%
86 NA 254769****97 0.42%
87 Damaris K 254741****53 0.42%
88 Robert O 254759****86 0.42%
89 NA 254701****11 0.42%
90 Stephen M 254742****42 0.41%
91 Levy K 254713****32 0.39%
92 Damary M 254706****33 0.38%
93 Peter K 254745****76 0.38%
94 Innocent L 254794****29 0.38%
95 NA 254716****34 0.37%
96 John C 254741****43 0.37%
97 Peter G 254798****90 0.36%
98 Jeniffah O 254768****72 0.36%
99 Beatrice K 254716****81 0.34%
100 NA 254741****26 0.34%
101 NA 254795****28 0.33%
102 NA 254745****61 0.33%
103 Collins B 254715****74 0.33%
104 NA 254757****98 0.33%
105 NA 254710****83 0.32%
106 NA 254714****42 0.32%
107 NA 254718****75 0.32%
108 Josephine M 254748****78 0.31%
109 NA 254728****90 0.31%
110 Capis O 254706****35 0.31%
111 Christopher K 254748****15 0.31%
112 Alex M 254758****55 0.31%
113 Felix J 254741****71 0.31%
114 Elly W 254797****24 0.3%
115 Anna O 254710****37 0.3%
116 NA 254742****47 0.3%
117 Vivian O 254713****14 0.3%
118 Amos S 254712****33 0.29%
119 Dorish M 254741****37 0.29%
120 Joel O 254702****90 0.29%
121 Isaac T 254793****91 0.29%
122 Charity M 254726****71 0.27%
123 Victor M 254791****43 0.27%
124 NA 254793****07 0.25%
125 Siprosa A 254743****95 0.25%
126 Musa C 254768****90 0.25%
127 Erick M 254712****92 0.25%
128 Benedict K 254790****25 0.24%
129 Vincent O 254702****81 0.24%
130 Peter L 254796****67 0.23%
131 Boru H 254793****38 0.23%
132 NA 254757****42 0.23%
133 Cynthia M 254708****67 0.22%
134 John G 254759****94 0.22%
135 Charles K 254714****20 0.21%
136 Daniel S 254724****72 0.21%
137 Patrick K 254769****92 0.21%
138 NA 254114****07 0.21%
139 NA 254768****85 0.21%
140 Joseph S 254795****27 0.2%
141 NA 254707****79 0.19%
142 Rose M 254701****64 0.19%
143 Lucy J 254790****72 0.19%
144 Elizabeth K 254707****36 0.19%
145 NA 254113****97 0.19%
146 Francis K 254790****96 0.19%
147 Josephine J 254759****57 0.19%
148 Newton C 254745****09 0.19%
149 Duncan W 254769****59 0.19%
150 John W 254748****97 0.19%
151 James A 254799****09 0.19%
152 Joseph M 254740****54 0.19%
153 Gedion M 254759****70 0.19%
154 Johana A 254708****07 0.19%
155 Jacinta M 254708****64 0.19%
156 Hellen L 254769****58 0.19%
157 Francis N 254704****36 0.19%
158 Isaac M 254115****69 0.19%
159 Alice N 254111****96 0.19%
160 Susan T 254799****69 0.19%
161 Lucia K 254740****06 0.19%
162 Edmond N 254724****14 0.18%
163 NA 254768****00 0.18%
164 Alex N 254742****15 0.18%
165 NA 254793****49 0.18%
166 NA 254740****25 0.17%
167 Monicah W 254758****35 0.17%
168 Lazaro N 254793****26 0.17%
169 Zedekiah G 254115****60 0.17%
170 Juliah W 254794****27 0.17%
171 Emma N 254796****91 0.17%
172 Laban A 254798****96 0.17%
173 Eric Z 254114****39 0.17%
174 Kevin O 254741****71 0.17%
175 Nikitateresa O 254769****03 0.17%
176 Winnie A 254700****22 0.17%
177 Yegon D 254757****41 0.16%
178 NA 254717****26 0.16%
179 Irene K 254701****94 0.15%
180 Mary C 254112****85 0.15%
181 Kelvin T 254701****52 0.15%
182 Martha M 254791****32 0.15%
183 Dickson N 254113****85 0.15%
184 Paul N 254707****91 0.15%
185 Jane G 254746****68 0.13%
186 Edwin A 254703****65 0.13%
187 Josphine K 254799****10 0.13%
188 Jaqueline M 254110****01 0.13%
189 Joe G 254796****69 0.12%
190 NA 254708****96 0.12%
191 NA 254721****40 0.12%
192 Elphas K 254743****72 0.11%
193 January M 254702****75 0.11%
194 NA 254715****14 0.11%
195 Shadrack K 254115****81 0.1%
196 Antony O 254792****56 0.1%
197 Francis O 254799****02 0.09%
198 NA 254708****08 0.09%
199 Brown O 254714****34 0.08%
200 Samuel M 254712****88 0.08%
201 Joyce B 254728****57 0.08%
202 Japherson K 254717****66 0.08%
203 Francis W 254714****87 0.08%
204 Antony T 254706****23 0.08%
205 Odiwuor N 254717****09 0.07%
206 Innocent A 254728****53 0.07%
207 NA 254722****78 0.07%
208 Meshack S 254768****09 0.07%
209 Michira N 254707****66 0.07%
210 Patrick O 254727****62 0.07%
211 Kevin K 254725****08 0.07%
212 Davis R 254726****27 0.07%
213 Jane K 254112****00 0.07%
214 David M 254797****26 0.06%
215 Dickson N 254706****55 0.06%
216 Samwel O 254704****90 0.06%
217 Dickson G 254706****51 0.06%
218 Lucy K 254712****78 0.06%
219 Josphine K 254113****86 0.06%
220 Collins B 254794****69 0.06%
221 Glen O 254798****62 0.06%
222 NA 254757****14 0.06%
223 NA 254719****79 0.06%
224 Samuel K 254115****39 0.06%
225 David K 254720****96 0.06%
226 Carlewis O 254714****43 0.06%
227 Maureen G 254712****67 0.06%
228 Benard M 254791****57 0.05%
229 Desmond L 254718****06 0.05%
230 NA 254724****95 0.05%
231 NA 254705****85 0.05%
232 Daniel O 254720****74 0.05%
233 Japhet L 254796****32 0.05%
234 Janet G 254793****51 0.05%
235 NA 254111****89 0.04%
236 Loice L 254742****36 0.04%
237 Simon N 254700****68 0.04%
238 Daniel M 254742****82 0.04%
239 Leah N 254706****55 0.04%
240 NA 254706****43 0.04%
241 NA 254721****02 0.04%
242 Simon N 254742****68 0.04%
243 NA 254702****26 0.04%
244 NA 254723****58 0.04%
245 George O 254708****67 0.04%
246 Nemiti N 254114****67 0.04%
247 Loyford N 254757****11 0.04%
248 Naomi O ****91****65 0.03%
249 Edwin K 254719****31 0.03%
250 Dorcas T 254757****81 0.03%
251 Dennis T 254711****86 0.03%
252 Beatrice W 254719****62 0.03%
253 Vincent M 254797****53 0.03%
254 Elaphine J 254702****16 0.03%
255 Rodgers M 254720****64 0.03%
256 NA 254797****27 0.03%
257 Esther Z 254741****23 0.03%
258 NA 254723****19 0.03%
259 NA 254718****56 0.03%
260 Annah M 254113****91 0.03%
261 NA 254729****43 0.03%
262 NA 254719****46 0.03%
263 Mark N 254794****54 0.03%
264 Kevin K 254115****44 0.03%
265 Antony A 254791****54 0.03%
266 Farakanu M 254705****36 0.03%
267 Kibii M 254742****88 0.03%
268 George N 254799****73 0.03%
269 Michael K 254722****78 0.03%
270 Julius M 254714****04 0.03%
271 Joseph A 254724****27 0.03%
272 Karani A 254700****34 0.03%
273 Derrick I 254719****60 0.03%
274 Milka O 254115****75 0.03%
275 Mwangi P 254706****56 0.03%
276 Ann M 254700****69 0.03%
277 Samuel M 254707****03 0.03%
278 NA 254758****76 0.03%
279 Juliana M 254719****67 0.03%
280 NA 254708****56 0.03%
281 Lawrence M 254741****46 0.03%
282 Kiyondi N 254722****63 0.02%
283 Anwar A 254759****11 0.02%
284 NA 254722****53 0.02%
285 Wycliff O 254728****96 0.02%
286 NA 254797****68 0.02%
287 NA 254728****02 0.02%
288 Nicholas 254742****44 0.02%
289 Evans C 254718****94 0.02%
290 Hillary O 254708****07 0.02%
291 Mary N 254707****20 0.02%
292 NA 254726****64 0.02%
293 Brian I 254740****60 0.02%
294 Daniel C 254728****72 0.02%
295 Vallirie O 254795****09 0.02%
296 Weldon R 254794****31 0.02%
297 Patrick G 254758****03 0.02%
298 Emily O 254795****43 0.02%
299 Vincent R 254791****90 0.02%
300 Robert K 254797****65 0.02%
301 NA 254758****84 0.02%
302 Enock A 254712****14 0.02%
303 NA 254741****70 0.02%
304 NA 254726****54 0.02%
305 Brian L 254710****90 0.02%
306 NA 254741****34 0.02%
307 Kennedy O 254768****27 0.02%
308 Joyce T 254705****98 0.02%
309 Solomon M 254746****09 0.02%
310 Francis N 254729****06 0.02%
311 Mark M 254700****30 0.02%
312 Vincent M 254799****73 0.02%
313 Cornelius C 254716****50 0.02%
314 Elkanah O 254727****48 0.02%
315 Godfrey O 254721****60 0.02%
316 NA 254114****69 0.02%
317 Oscar E 254703****82 0.02%
318 NA 254703****51 0.02%
319 Eustace N 254725****62 0.02%
320 Eric M 254702****66 0.02%
321 NA 254720****06 0.02%
322 Anthony M 254725****23 0.02%
323 NA 254797****22 0.02%
324 Paul K 254710****00 0.02%
325 Patrick O 254714****81 0.02%
326 Stephen O 254742****43 0.02%
327 Gideon K 254728****77 0.02%
328 Javan N 254793****27 0.02%
329 NA 254720****54 0.02%
330 Paul N 254724****21 0.02%
331 Thomas B 254798****35 0.02%
332 NA 254769****34 0.02%
333 Kelly M 254111****88 0.02%
334 Shivona W 254757****05 0.02%
335 Patrick K 254706****50 0.02%
336 NA 254716****95 0.02%
337 NA 254721****85 0.02%
338 NA 254701****94 0.02%
339 Chrispinus A 254715****42 0.02%
340 NA 254714****98 0.02%
341 NA 254743****30 0.02%
342 Stephen O 254799****41 0.02%
343 NA 254796****32 0.02%
344 Johnson S 254717****09 0.01%
345 Nathan W 254799****42 0.01%
346 NA 254710****61 0.01%
347 Patrick M 254799****01 0.01%
348 NA 254727****81 0.01%
349 Stephen S 254721****37 0.01%
350 Gordon O 254746****38 0.01%
351 Joseph N 254768****77 0.01%
352 NA 254725****92 0.01%
353 Isaak M 254705****61 0.01%
354 David M 254748****95 0.01%
355 Eunice L 254791****88 0.01%
356 NA 254797****53 0.01%
357 Joel O 254757****28 0.01%
358 Skylet L 254795****19 0.01%
359 Paul N 254745****56 0.01%
360 NA 254115****63 0.01%
361 Nancy B 254758****49 0.01%
362 Simon K 254115****35 0.01%
363 Stephen A 254708****34 0.01%
364 Emmanuel K 254742****38 0.01%
365 Beatrice W 254113****54 0.01%
366 Francis K 254714****85 0.01%
367 Victor O 254792****36 0.01%
368 NA 254769****72 0.01%
369 Patrick N 254768****94 0.01%
370 Peter O 254729****28 0.01%
371 Elijah O 254745****54 0.01%
372 Evaline L 254702****73 0.01%
373 Evalyne K 254720****69 0.01%
374 Martin G 254701****92 0.01%
375 Ahmed Y 254745****83 0.01%
376 NA 254706****37 0.01%
377 NA 254792****87 0.01%
378 Josiah N 254711****60 0.01%
379 Christine O 254708****49 0.01%
380 David M 254718****57 0.01%
381 Boniface M 254711****61 0.01%
382 NA 254742****41 0.01%
383 Kevin O 254722****16 0.01%
384 Phelix O 254705****93 0.01%
385 Moses A 254759****59 0.01%
386 Dennis E 254711****37 0.01%
387 Robert O 254728****38 0.01%
388 Kofia L 254724****51 0.01%
389 Antony N 254712****09 0.01%
390 NA 254729****05 0.01%
391 Joyce N 254727****59 0.01%
392 NA 254704****29 0.01%
393 John M 254721****84 0.01%
394 Clinton M 254740****71 0.01%
395 Janet W 254714****61 0.01%
396 Denning K 254728****31 0.01%
397 Jairus C 254717****22 0.01%
398 NA 254726****35 0.01%
399 Elijah M 254724****52 0.01%
400 Emmanuel K 254723****14 0.01%
401 Elijah M 254791****22 0.01%
402 NA 254725****75 0.01%
403 NA 254711****01 0.01%
404 Esther A 254706****38 0.01%
405 NA 254701****44 0.01%
406 Hilary K 254703****44 0.01%
407 Antony K 254798****64 0.01%
408 Brian O 254792****01 0.01%
409 Vincent O 254704****13 0.01%
410 Flavian A 254724****12 0.01%
411 John N 254111****39 0.01%
412 Hobson J 254711****23 0.01%
413 John M 254725****88 0.01%
414 Stephen A 254769****15 0.01%
415 Habib N 254722****00 0.01%
416 NA 254794****44 0.01%
417 NA 254719****43 0.01%
418 Ford S 254718****08 0.01%
419 Peter M 254729****24 0.01%
420 Job O 254111****16 0.01%
421 Joseph M 254707****54 0.01%
422 Napoleon O 254757****70 0.01%
423 Martin M 254721****14 0.01%
424 Zilipa Y 254706****88 0.01%
425 Michael J 254713****91 0.01%
426 Peter N 254720****33 0.01%
427 Cyrus O 254723****19 0.01%
428 Naftal O 254716****50 0.01%
429 William W 254702****93 0.01%
430 Samuel M 254113****84 0.01%
431 Derrick S 254745****49 0.01%
432 James S 254722****91 0.01%
433 Lenard N 254113****59 0.01%
434 Samuel K 254741****49 0.01%
435 NA 254720****94 0.01%
436 Faith O 254799****58 0.01%
437 Duncan J 254722****56 0.01%
438 Edward A 254743****42 0.01%
439 NA 254729****29 0.01%
440 Gideon M 254793****82 0.01%
441 Lawi O 254716****12 0.01%
442 NA 254720****00 0.01%
443 John G 254746****78 0.01%
444 Collins Y 254725****77 0.01%
445 Moris W 254757****44 0.01%
446 Odhiambo N 254721****30 0.01%
447 Batony N 254713****09 0.01%
448 Peter I 254725****48 0.01%
449 NA 254712****42 0.01%
450 NA 254768****88 0.01%
451 Michael K 254721****09 0.01%
452 James S 254714****60 0.01%
453 NA 254715****60 0.01%
454 NA 254723****54 0.01%
455 NA 254740****29 0.01%
456 Ayub K 254724****98 0.01%
457 Roy B 254727****52 0.01%
458 Stephen L 254718****42 0.01%
459 Antony M 254748****70 0.01%
460 Gideon W 254712****35 0.01%
461 John M 254797****35 0.01%
462 Sella M 254705****62 0.01%
463 Kiprotich C 254718****77 0.01%
464 NA 254797****83 0.01%
465 Ezra K 254726****76 0.01%
466 Evans W 254797****47 0.01%
467 Juliet M 254724****42 0.01%
468 Kipngeno C 254790****27 0.01%
469 Jane M 254705****60 0.01%
470 Lowoi H 254799****13 0.01%
471 Victor B 254710****58 0.01%
472 Maker A 254717****22 0.01%
473 Kennedy O 254795****88 0.01%
474 Samuel N 254727****77 0.01%
475 NA 254708****91 0.01%
476 Vincent O 254726****79 0.01%
477 Antony W 254794****85 0.01%
478 Joseph O 254707****41 0.01%
479 Duncan M 254790****43 0.01%
480 James J 254712****53 0.01%
481 NA 254110****67 0.01%
482 John M 254110****60 0.01%
483 NA 254723****56 0.01%
484 NA 254726****75 0.01%
485 Patrick O 254798****79 0.01%
486 Erick O 254717****62 0.01%
487 Mabruk M 254717****90 0.01%
488 Bob O 254115****83 0.01%
489 Peter B 254723****70 0.01%
490 Hamisi L 254710****30 0.01%
491 NA 254111****30 0.01%
492 NA 254798****56 0.01%
493 NA 254743****01 0.01%
494 Pascal K 254111****54 0.01%
495 Edwin A 254718****63 0.01%
496 Vincent R 254706****80 0.01%
497 Vincent R 254113****20 0.01%
498 Ruth M 254768****17 0.01%
499 NA 254716****84 0.01%
500 NA 254757****62 0.01%
501 NA 254796****16 0.01%
502 NA 254793****04 0.01%
503 Sally T 254719****30 0.01%
504 Priscilah K 254112****54 0.01%
505 Loinita M 254796****99 0.01%
506 Evans K 254728****84 0.01%
507 NA 254717****32 0.01%
508 Frankline A 254799****20 0.01%
509 NA 254720****15 0.01%
510 Alfred K 254792****83 0.01%
511 John K 254799****25 0.01%
512 Cylas K 254702****53 0.01%
513 Steve M 254704****71 0.01%
514 Kennedy O 254728****53 0.01%
515 Alice O 254793****48 0.01%
516 Isaiah E 254721****34 0.01%
517 Millan O 254740****44 0.01%
518 NA 254728****30 0.01%
519 Peter M 254715****94 0.01%
520 Dominic T 254701****64 0.01%
521 Japhet R 254725****76 0.01%
522 NA 254759****52 0.01%
523 Dennis T 254704****55 0.01%
524 Noor H 254725****31 0.01%
525 Kevin B 254701****43 0.01%
526 Edwin W 254796****31 0.01%
527 NA 254728****45 0.01%
528 Derick I 254742****28 0.01%
529 Bonfas O 254797****74 0.01%
530 Wilberforce M 254723****70 0.01%
531 NA 254701****53 0.01%
532 NA 254705****61 0.01%
533 David K 254792****47 0.01%
534 Mackson S 254791****97 0.01%
535 Bonface K 254794****87 0.01%
536 NA 254727****95 0.01%
537 Lydiah G 254758****01 0.01%
538 Eddie M 254742****94 0.01%
539 NA 254716****90 0.01%
540 Antony M 254701****80 0.01%
541 Geofrey K 254718****02 0.01%
542 Paul N 254113****62 0.01%
543 Amini N 254791****96 0.01%
544 Salim K 254113****47 0.01%
545 NA 254719****50 0.01%
546 Joseph W 254720****83 0.01%
547 Stephene O 254700****23 0.01%
548 Rogers N 254798****37 0.01%
549 Andrew W 254745****06 0.01%
550 Albert O 254702****77 0.01%
551 Osarumwense E 254748****98 0.01%
552 Victor K 254729****58 0.01%
553 Ateka M 254794****53 0.01%
554 Emmanuel R 254705****80 0.01%
555 James E 254110****28 0.01%
556 Aloice O 254741****47 0.01%
557 Sylvia N 254715****18 0.01%
558 Joseph M 254716****37 0.01%
559 Ronald K 254711****61 0.01%
560 Simon K 254715****96 0.01%
561 Festus B 254720****95 0.01%
562 NA 254702****53 0.01%
563 NA 254741****83 0.01%
564 Peterson K 254793****29 0.01%
565 David S 254726****79 0.01%
566 Lewel K 254728****92 0.01%
567 Luke A 254704****09 0.01%
568 NA 254758****22 0.01%
569 Antony M 254700****35 0.01%
570 Deuse M 254758****61 0.01%
571 NA 254727****26 0.01%
572 NA 254769****69 0.01%
573 Gerald W 254757****34 0.01%
574 Benard O 254701****30 0.01%
575 Alex A 254757****22 0.01%
576 Yobesh O 254748****55 0.01%
577 Alex M 254712****99 0.01%
578 Elmelitha O 254724****95 0.01%
579 Kelvin K 254796****50 0.01%
580 Cleophas M 254712****89 0.01%
581 Yegon D 254769****10 0.01%
582 Ezekiel M 254792****65 0.01%
583 NA 254729****11 0.01%
584 Emamnuel N 254722****33 0.01%
585 NA 254713****33 0.01%
586 Antony M 254799****11 0.01%
587 Douglas N 254792****37 0.01%
588 David K 254712****82 0.01%
589 Kennedy K 254706****55 0.01%
590 Collins R 254721****36 0.01%
591 Abraham K 254742****24 0.01%
592 Willy M 254725****05 0.01%
593 Roland D 254728****94 0.01%
594 Jane W 254794****71 0.01%
595 Edwin M 254791****97 0.01%
596 Dennis O 254724****08 0.01%
597 Wanyama J 254757****87 0.01%
598 Francis N 254722****37 0.01%
599 Joseph M 254723****92 0.01%
600 Nicholas K 254722****17 0.01%
601 NA 254724****88 0.01%
602 Daniel N 254724****10 0.01%
603 Geofrey N 254794****53 0.01%
604 NA 254713****65 0.01%
605 Dephence K 254757****80 0.01%
606 Brian K 254794****56 0.01%
607 Denis M 254700****37 0.01%
608 NA 254722****51 0.01%
609 Evans O 254743****01 0.01%
610 Kevin O 254723****15 0.01%
611 Dan W 254758****81 0.01%
612 Alvin M 254758****12 0.01%
613 NA 254716****10 0.01%
614 Vincent M 254748****15 0.01%
615 Victor S 254727****97 0.01%
616 Aloyce O 254796****66 0.01%
617 Dennis M 254745****35 0.01%
618 Kelvin M 254703****66 0.01%
619 NA 254707****32 0.01%
620 Sarah O 254701****93 0.01%
621 Gadafi R 254715****08 0.01%
622 NA 254720****12 0.01%
623 Leonard N 254725****05 0.01%
624 Benson N 254701****69 0.01%
625 Joseph W 254794****75 0.01%
626 Japheth K 254727****80 0.01%
627 Evans O 254790****66 0.01%
628 Thomas O 254757****72 0.01%
629 David O 254700****50 0%
630 Peter M 254714****87 0%
631 Eveline O 254791****74 0%
632 Cynthia O 254795****26 0%
633 Daniel M 254748****66 0%
634 NA 254790****80 0%
635 Lilian O 254792****90 0%
636 NA 254701****25 0%
637 NA 254728****85 0%
638 NA 254728****64 0%
639 Moses M 254701****35 0%
640 Bett K 254718****90 0%
641 NA 254722****78 0%
642 John K 254714****04 0%
643 Tobias L 254719****87 0%
644 Benard K 254726****55 0%
645 Paul I 254712****33 0%
646 Irene C 254790****92 0%
647 Eunice K 254722****70 0%
648 Simon K 254710****74 0%
649 Richard K 254706****59 0%
650 Henry M 254703****65 0%
651 Brian W 254741****80 0%
652 Caleb S 254791****30 0%
653 Robert M 254790****19 0%
654 Justus B 254712****25 0%
655 George M 254717****54 0%
656 Mercy T 254720****67 0%
657 Kiprotich T 254718****34 0%
658 Betty K 254745****96 0%
659 Allan K 254719****23 0%
660 Whiz A 254768****19 0%
661 Felix G 254700****59 0%
662 NA 254707****27 0%
663 George M 254746****84 0%
664 Michael K 254769****47 0%
665 Paul K 254725****61 0%
666 Wycliffe B 254745****08 0%
667 Boniface N 254702****81 0%
668 Peter M 254723****34 0%
669 Jackson M 254745****18 0%
670 NA 254710****49 0%
671 John N 254791****49 0%
672 Fredrick G 254741****93 0%
673 Clinton O 254110****10 0%
674 Titus N 254715****95 0%
675 Kevin M 254701****91 0%
676 Dominic L 254795****56 0%
677 Francis K 254711****87 0%
678 Deborah M 254113****85 0%
679 NA 254790****77 0%
680 Job A 254798****72 0%
681 Ronald N 254792****91 0%
682 NA 254721****31 0%
683 Stephen N 254743****53 0%
684 Brian M 254702****22 0%
685 NA 254725****45 0%
686 Akula J 254758****51 0%
687 Victor O 254713****14 0%
688 Jastone S 254701****51 0%
689 Jacob J 254717****09 0%
690 Simion O 254723****60 0%
691 Rebecca S 254723****50 0%
692 NA 254708****14 0%
693 Benson B 254729****32 0%
694 John N 254728****77 0%
695 Sentrcik L 254712****48 0%
696 Kenneth M 254711****02 0%
697 Edna K 254727****37 0%
698 Edwin L 254792****40 0%
699 Joseph W 254721****31 0%
700 NA 254724****25 0%
701 Maxwel N 254700****86 0%
702 NA 254711****43 0%
703 James M 254725****87 0%
704 Charles G 254722****64 0%
705 Aungo M 254759****02 0%
706 NA 254793****92 0%
707 Arthur O 254707****43 0%
708 Kevin K 254726****72 0%
709 Ondieki G 254727****43 0%
710 NA 254790****78 0%
711 NA 254705****50 0%
712 Solomon W 254716****55 0%
713 Dennis K 254706****46 0%
714 Raymond R 254711****84 0%
715 Jackson G 254710****76 0%
716 Kennedy N 254797****15 0%
717 Benjamin K 254757****81 0%
718 Allan K 254758****33 0%
719 Philister K 254711****48 0%
720 Washintone O 254720****24 0%
721 Dennis S 254720****90 0%
722 Wilfred L 254708****00 0%
723 Wilfred A 254716****42 0%
724 NA 254726****28 0%
725 Nicholas M 254729****76 0%
726 Collins W 254725****86 0%
727 Patrick N 254743****48 0%
728 NA 254113****27 0%
729 Allan M 254708****44 0%
730 Erick M 254726****45 0%
731 Yusuf R 254794****10 0%
732 Bonna A 254798****52 0%
733 NA 254710****20 0%
734 Mathew M 254115****45 0%
735 Peter W 254722****40 0%
736 Andrew M 254793****20 0%
737 Dominick O 254708****77 0%
738 NA 254798****74 0%
739 NA 254701****54 0%
740 Cosmas O 254700****90 0%
741 Robert M 254743****64 0%
742 Joseph M 254769****37 0%
743 Joseph W 254720****47 0%
744 NA 254703****91 0%
745 Vincent O 254726****26 0%
746 Virgil J 254757****91 0%
747 NA 254707****85 0%
748 Josiah M 254743****01 0%
749 Shedrack M 254723****12 0%
750 Antony N 254794****13 0%
751 Joyce M 254714****45 0%
752 Bill S 254720****49 0%
753 Richard K 254714****67 0%
754 Hilton K 254728****97 0%
755 Johnstone N 254723****47 0%
756 Samwel K 254112****83 0%
757 Samuel M 254769****11 0%
758 Willy M 254758****95 0%
759 Samwel T 254721****62 0%
760 Joshua W 254742****90 0%
761 NA 254712****83 0%
762 Julius M 254742****52 0%
763 Edger K 254115****73 0%
764 Jackson O 254706****28 0%
765 NA 254727****65 0%
766 Jackline C 254720****72 0%
767 Nicholus N 254795****74 0%
768 Humphrey M 254768****88 0%
769 NA 254795****74 0%
770 Brian W 254745****45 0%
771 Dennis W 254792****74 0%
772 Dudley N 254790****44 0%
773 Edwin H 254791****82 0%
774 Hesbon B 254728****34 0%
775 NA 254702****94 0%
776 Albert N 254748****52 0%
777 Alex L 254704****57 0%
778 Miriam O 254113****68 0%
779 NA 254724****13 0%
780 Dennis N 254716****21 0%
781 Anthony K 254717****14 0%
782 Jared S 254757****16 0%
783 NA 254723****63 0%
784 Bonface O 254798****47 0%
785 NA 254113****02 0%
786 NA 254722****46 0%
787 Kenedy M 254745****03 0%
788 NA 254114****53 0%
789 Evans M 254727****72 0%
790 Shadrack M 254793****91 0%
791 NA 254724****93 0%
792 Amitt O 254706****87 0%
793 Clinton O 254797****08 0%
794 NA 254707****23 0%
795 Joel O 254721****26 0%
796 NA 254723****71 0%
797 Grace A 254726****81 0%
798 Jackson B 254759****33 0%
799 Felix O 254705****80 0%
800 Vincent K 254746****96 0%
801 John T 254705****07 0%
802 George M 254708****07 0%
803 Edwin K 254793****09 0%
804 Clement M 254708****14 0%
805 Carol N 254793****79 0%
806 Bradley G 254795****60 0%
807 NA 254791****61 0%
808 Erick W 254713****86 0%
809 Moses W 254797****74 0%
810 NA 254742****49 0%
811 Shedrack K 254796****12 0%
812 Vincent M 254723****47 0%
813 Martha M 254769****35 0%
814 Hillary L 254708****09 0%
815 Kipngetich J 254721****36 0%
816 Korir N 254791****78 0%
817 Geoffrey A 254721****43 0%
818 Amos S 254790****81 0%
819 Nicholas K 254113****41 0%
820 Samuel K 254719****42 0%
821 Charles M 254713****31 0%
822 Zoe O 254740****12 0%
823 NA 254729****62 0%
824 Hassan R 254729****50 0%
825 NA 254794****16 0%
826 Michael S 254722****58 0%
827 Laban N 254745****95 0%
828 Gabriel O 254708****49 0%
829 James M 254729****59 0%
830 Samuel M 254745****78 0%
831 Damaris B 254797****43 0%
832 Evans A 254716****61 0%
833 NA 254110****75 0%
834 Nurki A 254721****32 0%
835 Cynthia A 254729****10 0%
836 Elphas L 254707****22 0%
837 Athman A 254705****79 0%
838 Athuman M 254710****06 0%
839 Pius W 254111****18 0%
840 John M 254729****64 0%
841 Kiptanui T 254706****27 0%
842 Clifton O 254746****57 0%
843 Diing D 254717****58 0%
844 Onkangi A 254723****14 0%
845 James M 254723****72 0%
846 NA 254726****22 0%
847 Omar I 254716****35 0%
848 Ian M 254717****55 0%
849 Solomom I 254701****67 0%
850 Peter K 254726****58 0%
851 Dan O 254723****24 0%
852 NA 254725****92 0%
853 NA 254703****88 0%
854 Kelvin O 254716****05 0%
855 Byrum K 254114****71 0%
856 Paul N 254797****28 0%
857 Edwin N 254717****72 0%
858 Silvanus P 254707****08 0%
859 NA 254714****32 0%
860 Duncan M 254725****97 0%
861 NA 254716****38 0%
862 NA 254711****78 0%
863 Aluvin S 254745****97 0%
864 Dennis O 254717****83 0%
865 NA 254720****48 0%
866 NA 254795****52 0%
867 NA 254702****06 0%
868 Sammy V 254794****55 0%
869 Festus M 254700****90 0%
870 Morris K 254740****27 0%
871 Benedict A 254745****04 0%
872 Stephine U 254713****37 0%
873 NA 254723****10 0%
874 Elvice O 254113****89 0%
875 Bonface A 254726****83 0%
876 Wyclife M 254748****39 0%
877 James O 254724****69 0%
878 NA 254758****45 0%
879 NA 254713****16 0%
880 Daniel C 254740****80 0%
881 NA 254728****31 0%
882 NA 254728****20 0%
883 Bannabas M 254790****86 0%
884 Joseph M 254701****53 0%
885 Kenneth W 254793****18 0%
886 Nicholas M 254714****54 0%
887 NA 254717****62 0%
888 Peter M 254712****78 0%
889 NA 254722****34 0%
890 Agnes G 254723****52 0%
891 Peter N 254718****99 0%
892 Hillary K 254743****11 0%
893 Patrick K 254728****54 0%
894 Benard M 254711****07 0%
895 Patrick M 254724****91 0%
896 Janet M 254757****60 0%
897 Patmos O 254708****72 0%
898 Angela S 254705****42 0%
899 Silas M 254759****82 0%
900 NA 254727****30 0%
901 Flavian A 254743****96 0%
902 Isayah O 254719****17 0%
903 NA 254798****96 0%
904 Edwin O 254714****41 0%
905 NA 254707****31 0%
906 Athman A 254720****05 0%
907 Alex M 254710****13 0%
908 Fredrick O 254717****67 0%
909 NA 254713****34 0%
910 NA 254758****41 0%
911 Luke S 254707****95 0%
912 David K 254740****11 0%
913 Amos J 254792****44 0%
914 Phares N 254719****54 0%
915 Wickson M 254720****00 0%
916 Peter G 254769****46 0%
917 NA 254721****68 0%
918 Sam K 254793****90 0%
919 Gabriel K 254718****94 0%
920 Austine O 254702****54 0%
921 NA 254723****97 0%
922 Yuvinalis O 254700****56 0%
923 Gene K 254701****62 0%
924 Peter M 254725****40 0%
925 Saimon K 254724****45 0%
926 Mogwasi W 254720****12 0%
927 NA 254714****96 0%
928 Jeremiah M 254700****52 0%
929 Manyok B 254748****03 0%
930 Benjamin N 254702****35 0%
931 Dennis M 254722****64 0%
932 NA 254740****52 0%
933 Moses N 254720****22 0%
934 NA 254714****33 0%
935 Samuel W 254759****96 0%
936 Alex K 254707****62 0%
937 James W 254728****73 0%
938 NA 254722****52 0%
939 Mary O 254790****37 0%
940 NA 254720****54 0%
941 Gideon K 254714****72 0%
942 NA 254717****35 0%
943 Felix P 254797****45 0%
944 NA 254790****44 0%
945 Ekatapan N 254110****92 0%
946 Joash K 254726****36 0%
947 Gideon N 254726****22 0%
948 Ruth M 254728****56 0%
949 Oscar N 254797****08 0%
950 NA 254745****33 0%
951 NA 254724****43 0%
952 Joseph W 254795****36 0%
953 Walace K 254743****62 0%
954 Odhiambo R 254701****45 0%
955 NA 254722****94 0%
956 Michael N 254729****20 0%
957 NA 254703****28 0%
958 NA 254720****92 0%
959 Oscar G 254724****02 0%
960 Collins O 254743****22 0%
961 Robert M 254792****07 0%
962 Violet M 254769****67 0%
963 Bonface N 254792****53 0%
964 NA 254741****75 0%
965 Aron R 254705****81 0%
966 NA 254706****52 0%
967 Rosa O 254720****90 0%
968 NA 254115****08 0%
969 James W 254729****37 0%
970 Weldon K 254713****78 0%
971 NA 254723****53 0%
972 NA 254712****13 0%
973 Helen M 254797****86 0%
974 NA 254790****53 0%
975 Kennedy N 254715****91 0%
976 Michael O 254741****70 0%
977 Benard S 254724****24 0%
978 Susan N 254706****20 0%
979 Lewish O 254799****68 0%
980 Matthew O 254725****69 0%
981 Felix W 254714****55 0%
982 Allan B 254701****93 0%
983 Boaz N 254748****37 0%
984 Doreen T 254111****41 0%
985 Alfred D 254700****27 0%
986 Jared B 254792****91 0%
987 Francis N 254718****75 0%
988 Priscillah A 254702****96 0%
989 Kazungu M 254743****31 0%
990 Simion Y 254706****18 0%
991 NA 254728****11 0%
992 Denis W 254728****40 0%
993 Japheth N 254711****80 0%
994 Wyclife M 254748****94 0%
995 Stephen O 254720****40 0%
996 Ernest M 254716****92 0%
997 James K 254712****99 0%
998 Bernard N 254743****48 0%
999 NA 254727****42 0%
1000 Hildah N 254720****42 0%

Online Sports Betting Odds

Odibets has built an innovative online and SMS betting platform in Kenya and Ghana since 2018. Our world class online betting website helps thousands of punters place bets on a safe, easy-to-use online betting platform which is secure, simple and lite. Our online betting app is the smallest in Kenya at only 2.8MBs - saving space on the users’ Android phones.

Numerous betting events in over 50 sports

Customers access over 50 sports betting events which allow for both pre-match, and live in play betting. We have today’s football betting odds, basketball betting odds, volleyball betting odds, tennis betting odds, and boxing bet odds. We cover many betting events including special leagues like virtual betting odds and e-sports betting odds.

Free bets and our betting offers

Our customers enjoy multiple offers and promos enriching their overall betting experience. We have free bets on our virtual game popularly known as Odi League. Weekly free bets are available to our loyal customers on a freebet for every 4 bets placed basis. A guaranteed freebet for new customers is the way customers can test our platform risk free (without depositing).

Boosted odds on special soccer bets are always listed at the top section of this betting website.

Our bet slip is designed as a calculator to clearly indicate taxes charged by the Kenyan government to help our customers see their winnings clearly which is within our quest to be a compliant and transparent betting company. You can see these charges if any inside our responsible betting terms and conditions.

Frequently asked betting questionHow can I bet using Odibets.com betting odds?

Betting odds are shown as decimals on our betting website. To see your winnings, multiply the odds in the decimal by your stake. The best way to view potential winnings is to use the bet slip which automatically calculates your potential winnings minus charges free of charge.

How to bet via sms on Odibets

We have a page dedicated to sms betting odds here. View our sms betting odds and formulae (which you can download and print).

Where is the best betting app?

Our betting app is designed to help you bet faster, save data and access exclusive offers including boosted odds. Customers can also share their betslip with friends on social networking sites like Facebook and Whatsapp.

Although online betting is simple on this platform, use our how to bet tips to learn and improve. The best betting experience is live on Odibets 24/7. Bet now on odibets.com.