Leaderboard

Ends 11/12 11:59 pm
William C
KSh 160,000.00
Joel G
KSh 310,000.00
Ian N
KSh 110,000.00
# Name Mobile No. % Bets
1 Joel G 254719****97 6.01%
2 William C 254700****27 3.45%
3 Ian N 254728****85 3.39%
4 NA 254111****37 3.05%
5 Hannah K 254111****90 3.05%
6 Austine M 254769****23 3%
7 Robert K 254722****82 2.81%
8 Beatrice M 254708****55 2.71%
9 Moses A 254793****81 2.68%
10 Erick A 254768****12 2.43%
11 Chrispinus B 254112****50 2.42%
12 Eveline O 254791****74 2.32%
13 Ruth K 254745****08 2.31%
14 Lucy M 254113****11 2.23%
15 Sarah K 254793****35 2.01%
16 Damary M 254112****72 1.87%
17 David M 254707****82 1.83%
18 Pascal M 254703****43 1.78%
19 Kennedy K 254720****94 1.72%
20 NA 254708****23 1.67%
21 Robert K 254722****03 1.58%
22 NA 254790****84 1.55%
23 Kelvin M 254746****57 1.44%
24 NA 254714****01 1.44%
25 Recheal N 254748****47 1.35%
26 Vincent M 254768****42 1.34%
27 Lena M 254113****83 1.33%
28 Allan M 254715****83 1.29%
29 Kennedy B 254714****15 1.27%
30 Josphine K 254113****86 1.24%
31 Humphrey O 254742****07 1.18%
32 Joe G 254796****69 1.15%
33 Kennedy O 254757****01 1.14%
34 Ann M 254741****78 1.09%
35 Vincent B 254745****12 1.01%
36 Jared S 254757****16 0.9%
37 Julius S 254701****44 0.89%
38 Kindi K 254743****98 0.89%
39 Jeniffah O 254768****72 0.88%
40 Vincent N 254716****27 0.84%
41 Maxon O 254707****71 0.79%
42 Dickson N 254706****55 0.72%
43 Ela O 254758****54 0.71%
44 NA 254723****53 0.7%
45 Derrick B 254705****11 0.66%
46 Janet O 254793****96 0.63%
47 NA 254702****26 0.61%
48 NA 254112****07 0.58%
49 Kennedy O 254727****07 0.57%
50 John M 254758****78 0.54%
51 NA 254114****03 0.45%
52 Hillary O 254700****58 0.45%
53 NA 254710****69 0.44%
54 NA 254700****65 0.44%
55 John W 254724****26 0.42%
56 Esther W 254791****08 0.39%
57 Levy K 254713****32 0.39%
58 Evaline M 254115****44 0.38%
59 NA 254716****34 0.35%
60 Maureen G 254712****67 0.34%
61 NA 254718****75 0.34%
62 Dorcas C 254799****57 0.33%
63 Jerusha K 254790****34 0.3%
64 Brian O 254714****36 0.29%
65 Antony A 254741****05 0.29%
66 Denis M 254743****90 0.29%
67 Nickson N 254712****74 0.28%
68 Edwin A 254703****65 0.26%
69 Dereva K 254720****83 0.26%
70 NA 254793****49 0.24%
71 Festus N 254111****61 0.24%
72 NA 254711****38 0.24%
73 Peter O 254728****97 0.24%
74 Charles O 254743****57 0.23%
75 Erick O 254742****25 0.21%
76 Shadrack K 254115****81 0.21%
77 Wycliffe M 254705****01 0.21%
78 Patrick M 254725****36 0.19%
79 Lucy K 254712****78 0.18%
80 NA 254710****83 0.17%
81 Kipronoh C 254723****68 0.16%
82 Caleb N 254720****72 0.15%
83 Felix M 254725****84 0.15%
84 NA 254740****25 0.14%
85 Ishah M 254702****73 0.14%
86 Patrick G 254758****03 0.12%
87 January M 254702****75 0.11%
88 Edwin O 254742****20 0.11%
89 Saul M 254716****68 0.1%
90 Joseph S 254795****27 0.1%
91 Shadrack T 254769****04 0.1%
92 NA 254797****08 0.1%
93 Weldon K 254729****01 0.1%
94 NA 254722****85 0.09%
95 NA 254758****16 0.09%
96 Benson E 254741****13 0.09%
97 Eugene N 254742****23 0.08%
98 Festus N 254759****50 0.08%
99 Davis R 254726****27 0.07%
100 Gilbert N 254723****21 0.07%
101 Allan M 254720****75 0.07%
102 Cujeta N 254743****11 0.07%
103 Alice A 254112****55 0.07%
104 NA 254703****41 0.07%
105 NA 254112****22 0.07%
106 Efina M 254796****83 0.06%
107 Rael M 254790****97 0.06%
108 Lucas T 254797****10 0.06%
109 Boniface M 254725****43 0.06%
110 Peter K 254712****45 0.06%
111 NA 254714****68 0.06%
112 Manasseh M 254745****20 0.06%
113 Felix A 254790****16 0.06%
114 Dennis N 254717****24 0.06%
115 Flavian A 254724****12 0.06%
116 Concepta N 254112****81 0.06%
117 Beth C 254705****40 0.05%
118 Kelvin T 254711****87 0.05%
119 Kevin M 254727****17 0.05%
120 Edwin K 254740****40 0.05%
121 Alfred K 254708****46 0.05%
122 NA 254703****45 0.05%
123 Philemon K 254726****72 0.05%
124 Winnie A 254700****22 0.04%
125 Haron M 254792****20 0.04%
126 Stephen M 254741****10 0.04%
127 Michira N 254702****00 0.04%
128 Hillary O 254708****07 0.04%
129 NA 254708****96 0.04%
130 Justus I 254799****51 0.04%
131 Sylvia M 254741****94 0.04%
132 NA 254745****21 0.04%
133 NA 254115****68 0.04%
134 Leah K 254111****32 0.04%
135 Kevin W 254113****98 0.04%
136 Jecton O 254794****43 0.04%
137 Geoffrey I 254742****24 0.04%
138 Peter O 254112****87 0.04%
139 Benta O 254759****16 0.04%
140 Abgael A 254743****24 0.04%
141 Felix A 254112****74 0.04%
142 Lilian N 254799****59 0.04%
143 Derrick B 254740****21 0.04%
144 Keango J 254743****23 0.04%
145 Cujeta N 254721****49 0.04%
146 Mildred O 254710****56 0.04%
147 Esther W 254714****79 0.04%
148 Kennedy O 254743****57 0.04%
149 Bonfas M 254729****00 0.04%
150 Allan O 254758****59 0.04%
151 Fredrick O 254720****28 0.04%
152 Peter K 254713****55 0.04%
153 Festus N 254758****77 0.04%
154 NA 254723****91 0.03%
155 NA 254726****04 0.03%
156 Festus N 254111****08 0.03%
157 Dennis I 254700****82 0.03%
158 Charles M 254707****30 0.03%
159 Alice M 254721****58 0.03%
160 Kazungu M 254743****31 0.03%
161 Gilbert K 254113****70 0.03%
162 Reuben N 254111****24 0.03%
163 Murungi M 254719****70 0.03%
164 Ronnie C 254706****95 0.03%
165 Meshack S 254768****09 0.03%
166 Alfred Z 254708****57 0.03%
167 Joseph K 254728****85 0.03%
168 NA 254714****37 0.03%
169 Rockard G 254715****80 0.03%
170 Antony M 254704****34 0.03%
171 Esther Z 254794****16 0.03%
172 Joseph M 254799****06 0.03%
173 Peter M 254741****80 0.03%
174 Loice L 254742****36 0.03%
175 John O 254798****60 0.03%
176 Magdalene N 254794****35 0.03%
177 Loyford N 254757****11 0.03%
178 Weldon R 254794****31 0.03%
179 Wycliffe A 254768****79 0.03%
180 James K 254113****30 0.03%
181 Victor O 254792****36 0.02%
182 Timon K 254768****73 0.02%
183 NA 254719****46 0.02%
184 Ruth K 254724****99 0.02%
185 Stanely K 254706****81 0.02%
186 Kelvin M 254710****75 0.02%
187 Reginald M 254714****83 0.02%
188 Damaris B 254797****43 0.02%
189 Margaret M 254717****35 0.02%
190 Samwel O 254757****85 0.02%
191 Salome M 254712****65 0.02%
192 Victor J 254723****44 0.02%
193 Gidion K 254721****68 0.02%
194 Edwin Y 254768****52 0.02%
195 Collince O 254745****67 0.02%
196 Michael N 254713****81 0.02%
197 Peter K 254746****06 0.02%
198 Alex A 254720****00 0.02%
199 NA 254707****84 0.02%
200 Salim W 254795****62 0.02%
201 Charles O 254723****62 0.02%
202 NA 254710****61 0.02%
203 Stephen M 254729****08 0.02%
204 NA 254757****30 0.02%
205 Stephen O 254700****28 0.02%
206 Haron M 254799****88 0.02%
207 Beryl B 254113****26 0.02%
208 NA 254708****08 0.02%
209 Agnes K 254705****72 0.02%
210 Stanley M 254795****57 0.02%
211 NA 254710****89 0.02%
212 Kelvin K 254743****59 0.02%
213 NA 254705****23 0.02%
214 Vivian O 254713****14 0.02%
215 David M 254114****49 0.02%
216 Mahindu O 254799****62 0.02%
217 Florence K 254712****81 0.01%
218 Gilbert N 254718****96 0.01%
219 Benjamin K 254757****81 0.01%
220 Boniface K 254742****83 0.01%
221 Helen M 254797****86 0.01%
222 Evaline K 254707****16 0.01%
223 Rose J 254110****66 0.01%
224 William O 254746****11 0.01%
225 Martin M 254726****33 0.01%
226 Josephat T 254798****92 0.01%
227 NA 254769****68 0.01%
228 Alice O 254748****32 0.01%
229 Dennis M 254708****87 0.01%
230 NA 254729****93 0.01%
231 Hillary O 254115****92 0.01%
232 Banice M 254793****34 0.01%
233 NA 254768****50 0.01%
234 NA 254741****56 0.01%
235 Mary G 254707****72 0.01%
236 George O 254704****64 0.01%
237 Kipkoech C 254798****27 0.01%
238 Lydiah G 254758****01 0.01%
239 Monica M 254710****49 0.01%
240 Ronald M 254700****27 0.01%
241 Eutycus W 254794****04 0.01%
242 Teresa N 254700****93 0.01%
243 NA 254723****09 0.01%
244 Nicholas M 254759****70 0.01%
245 NA 254769****72 0.01%
246 Dominic T 254769****33 0.01%
247 Elphas O 254769****57 0.01%
248 Joseph K 254799****41 0.01%
249 Francis W 254795****75 0.01%
250 Samuel M 254712****88 0.01%
251 Shadrack R 254722****17 0.01%
252 Emmanuel C 254792****95 0.01%
253 Andrew B 254745****67 0.01%
254 Simon W 254708****15 0.01%
255 NA 254748****76 0.01%
256 Onesmus M 254723****62 0.01%
257 NA 254722****56 0.01%
258 Joshua M 254797****97 0.01%
259 Dominic W 254724****43 0.01%
260 Pricilla M 254757****95 0.01%
261 Benson N 254710****37 0.01%
262 NA 254792****84 0.01%
263 Kelvin K 254720****09 0.01%
264 Beyongo M 254759****94 0.01%
265 Collins W 254790****13 0.01%
266 Alice C 254768****49 0.01%
267 NA 254728****12 0.01%
268 Salome M 254745****25 0.01%
269 John N 254111****77 0.01%
270 NA 254721****43 0.01%
271 Godfrey W 254110****29 0.01%
272 NA 254728****41 0.01%
273 NA 254111****41 0.01%
274 Suleiman O 254721****54 0.01%
275 Antony K 254707****50 0.01%
276 Brian K 254115****58 0.01%
277 Pauline M 254710****07 0.01%
278 NA 254716****17 0.01%
279 Princess O 254798****46 0.01%
280 Vinick O 254726****95 0.01%
281 NA 254718****49 0.01%
282 Edwin K 254729****60 0.01%
283 NA 254728****40 0.01%
284 NA 254723****06 0.01%
285 Edwin K 254720****81 0.01%
286 Daniel M 254798****12 0.01%
287 Solomom I 254701****67 0.01%
288 NA 254791****71 0.01%
289 Zaddy B 254716****10 0.01%
290 NA 254718****39 0.01%
291 NA 254706****58 0.01%
292 Antony O 254702****01 0.01%
293 NA 254757****48 0.01%
294 Racheal M 254795****67 0.01%
295 NA 254727****14 0.01%
296 Evans K 254720****06 0.01%
297 Nancy N 254757****62 0.01%
298 NA 254720****52 0.01%
299 Benson K 254759****35 0.01%
300 Kennedy N 254703****98 0.01%
301 Walter M 254799****85 0.01%
302 Harrizon K 254112****26 0.01%
303 Harrison W 254793****92 0.01%
304 NA 254748****17 0.01%
305 Brian O 254703****62 0.01%
306 NA 254724****27 0.01%
307 Frankline K 254768****01 0.01%
308 Benedict A 254724****81 0.01%
309 Naomi O 254768****79 0.01%
310 Justine R 254706****73 0.01%
311 Brian M 254714****75 0.01%
312 NA 254711****06 0.01%
313 NA 254708****59 0.01%
314 NA 254716****74 0.01%
315 Esphan K 254112****46 0.01%
316 Supherio Y 254797****32 0.01%
317 Levy S 254768****09 0.01%
318 Antony W 254758****03 0.01%
319 NA 254725****92 0.01%
320 Dennis N 254757****42 0.01%
321 NA 254725****71 0.01%
322 Mirriam M 254700****92 0.01%
323 Otieno K 254718****00 0.01%
324 NA 254710****86 0.01%
325 John W 254707****22 0.01%
326 Philip B 254725****53 0.01%
327 NA 254703****28 0.01%
328 Kwaro O 254741****50 0.01%
329 Celestine N 254726****83 0.01%
330 Eunice T 254768****92 0.01%
331 Moses W 254714****59 0.01%
332 Margaret M 254111****66 0.01%
333 Judith O 254703****75 0.01%
334 NA 254742****47 0.01%
335 NA 254741****88 0.01%
336 Benard A 254724****05 0.01%
337 Crispus M 254741****84 0.01%
338 Gerald S 254742****28 0.01%
339 Maurice K 254757****66 0%
340 Kipchirchir M 254757****18 0%
341 Alexander N 254797****02 0%
342 Byron O 254114****82 0%
343 NA 254724****10 0%
344 Edmond W 254708****45 0%
345 NA 254791****47 0%
346 NA 254725****61 0%
347 NA 254720****01 0%
348 Redempta K 254758****56 0%
349 Peter M 254720****51 0%
350 Obadiah C 254711****66 0%
351 NA 254721****97 0%
352 Kibet E 254758****56 0%
353 Geofrey U 254710****35 0%
354 Sevielus O 254712****71 0%
355 Barnaba O 254710****38 0%
356 Charles O 254768****34 0%
357 Janet G 254797****83 0%
358 NA 254728****02 0%
359 Charles C 254725****56 0%
360 NA 254722****94 0%
361 Korir A 254707****00 0%
362 Margaret B 254727****08 0%
363 Jimmy B 254704****03 0%
364 Robin K 254110****85 0%
365 Fredrick O 254706****55 0%
366 Jacob K 254742****39 0%
367 Vincent K 254725****69 0%
368 Jeremiah K 254718****72 0%
369 Jared O 254115****04 0%
370 NA 254704****38 0%
371 Kevin O 254711****94 0%
372 Grace K 254794****47 0%
373 Faith N 254768****08 0%
374 Felix O 254796****88 0%
375 Paul L 254745****52 0%
376 Joshua M 254743****62 0%
377 Samuel W 254798****58 0%
378 Edwin W 254746****01 0%
379 Benson M 254728****02 0%
380 Grace N 254110****23 0%
381 Eliphas M 254700****66 0%
382 Enock M 254796****56 0%
383 NA 254702****33 0%
384 Japheth M 254711****73 0%
385 Fabish K 254741****53 0%
386 Peter K 254711****37 0%
387 Harman O 254703****26 0%
388 NA 254727****47 0%
389 Lydia M 254791****93 0%
390 Omwena J 254724****29 0%
391 John W 254758****44 0%
392 Mbalanya R 254743****41 0%
393 Purity K 254716****85 0%
394 David G 254727****66 0%
395 Ooko A 254701****89 0%
396 NA 254792****20 0%
397 Cydric M 254746****66 0%
398 NA 254708****59 0%
399 Kipkurui B 254715****22 0%
400 Ken A 254717****57 0%
401 Samson K 254705****70 0%
402 Walter W 254718****19 0%
403 Keya B 254720****00 0%
404 Noben I 254702****04 0%
405 Gilbert K 254724****49 0%
406 David N 254728****78 0%
407 Hillary M 254708****77 0%
408 Oscar I 254795****49 0%
409 Collins O 254748****95 0%
410 Edwin O 254718****42 0%
411 Reagan O 254702****46 0%
412 Isaac M 254708****51 0%
413 Kepha O 254722****89 0%
414 NA 254725****45 0%
415 NA 254799****51 0%
416 David L 254741****06 0%
417 NA 254726****87 0%
418 Elimanos K 254799****54 0%
419 Jidraph W 254798****33 0%
420 Anthony W 254740****80 0%
421 Peter N 254728****27 0%
422 Jane K 254798****48 0%
423 NA 254791****31 0%
424 Moses O 254720****56 0%
425 NA 254725****42 0%
426 NA 254114****72 0%
427 Joseph M 254768****84 0%
428 Vincent K 254704****14 0%
429 Kennedy M 254743****90 0%
430 Sammy M 254726****74 0%
431 Vincent L 254700****26 0%
432 NA 254721****84 0%
433 Wilson M 254721****30 0%
434 NA 254743****32 0%
435 Scholastica N 254799****09 0%
436 Benson S 254798****69 0%
437 Margaret K 254110****38 0%
438 Levi K 254722****67 0%
439 Millicent J 254741****50 0%
440 Frankline K 254726****24 0%
441 Brian C 254110****55 0%
442 Said S 254701****60 0%
443 Meirriape N 254712****38 0%
444 NA 254725****16 0%
445 Job M 254791****83 0%
446 Peter O 254719****04 0%
447 NA 254721****60 0%
448 Peter M 254723****34 0%
449 Rashid W 254743****88 0%
450 Charles O 254722****93 0%
451 Esyline M 254721****47 0%
452 NA 254720****90 0%
453 Kwach O 254725****19 0%
454 Alex J 254759****02 0%
455 Elisha O 254741****27 0%
456 Isaac N 254702****23 0%
457 Ian M 254793****94 0%
458 Denis M 254740****11 0%
459 Joseph E 254741****28 0%
460 Shem C 254726****70 0%
461 Demish O 254792****69 0%
462 Samuel K 254768****41 0%
463 Gideon K 254713****21 0%
464 George N 254768****59 0%
465 NA 254708****17 0%
466 Lawrence W 254700****70 0%
467 James K 254721****11 0%
468 Fredrick N 254740****20 0%
469 Abdirahman M 254799****27 0%
470 Betty M 254706****16 0%
471 NA 254712****14 0%
472 Elvis B 254723****49 0%
473 Doris M 254704****29 0%
474 Peter G 254758****76 0%
475 James M 254725****87 0%
476 NA 254700****95 0%
477 NA 254725****11 0%
478 Willson M 254716****52 0%
479 Samuel K 254710****67 0%
480 Hellen M 254718****09 0%
481 Daniel O 254728****14 0%
482 Collins R 254796****71 0%
483 Charity M 254716****61 0%
484 NA 254769****03 0%
485 Ibrahim M 254740****80 0%
486 Lydiah M 254706****69 0%
487 Gertrude S 254713****36 0%
488 Kerriage K 254768****50 0%
489 NA 254724****81 0%
490 Ryan K 254768****24 0%
491 NA 254705****64 0%
492 NA 254743****74 0%
493 NA 254708****37 0%
494 Paul N 254727****62 0%
495 Jane K 254721****98 0%
496 NA 254114****10 0%
497 Wycliffe A 254706****70 0%
498 Osman O 254726****65 0%
499 Susan A 254791****35 0%
500 NA 254790****58 0%

Online Sports Betting Odds

Odibets has built an innovative online and SMS betting platform in Kenya and Ghana since 2018. Our world class online betting website helps thousands of punters place bets on a safe, easy-to-use online betting platform which is secure, simple and lite. Our online betting app is the smallest in Kenya at only 2.8MBs - saving space on the users’ Android phones.

Numerous betting events in over 50 sports

Customers access over 50 sports betting events which allow for both pre-match, and live in play betting. We have today’s football betting odds, basketball betting odds, volleyball betting odds, tennis betting odds, and boxing bet odds. We cover many betting events including special leagues like virtual betting odds and e-sports betting odds.

Free bets and our betting offers

Our customers enjoy multiple offers and promos enriching their overall betting experience. We have free bets on our virtual game popularly known as Odi League. Weekly free bets are available to our loyal customers on a freebet for every 4 bets placed basis. A guaranteed freebet for new customers is the way customers can test our platform risk free (without depositing).

Boosted odds on special soccer bets are always listed at the top section of this betting website.

Our bet slip is designed as a calculator to clearly indicate taxes charged by the Kenyan government to help our customers see their winnings clearly which is within our quest to be a compliant and transparent betting company. You can see these charges if any inside our responsible betting terms and conditions.

Frequently asked betting questionHow can I bet using Odibets.com betting odds?

Betting odds are shown as decimals on our betting website. To see your winnings, multiply the odds in the decimal by your stake. The best way to view potential winnings is to use the bet slip which automatically calculates your potential winnings minus charges free of charge.

How to bet via sms on Odibets

We have a page dedicated to sms betting odds here. View our sms betting odds and formulae (which you can download and print).

Where is the best betting app?

Our betting app is designed to help you bet faster, save data and access exclusive offers including boosted odds. Customers can also share their betslip with friends on social networking sites like Facebook and Whatsapp.

Although online betting is simple on this platform, use our how to bet tips to learn and improve. The best betting experience is live on Odibets 24/7. Bet now on odibets.com.